Studier av insolvensförordningens artikel 5 : -särskilt om sakrättsbegreppets betydelse för borgenärer med företagshypotek

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Kajsa Emelinda Starlander; [2012]

Nyckelord: Internationell insolvensrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)