Boken blev film: vad hände med Harry Potters värld?

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Musikhögskolan

Författare: Elin Eklund; [2005]

Nyckelord: böcker; film; överföring; kvalitativ jämförelse;

Sammanfattning: Syfte:

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka vad som händer med en bok när
den överförs till film. Min huvudfråga i detta arbete är att, genom att
jämföra boken Harry Potter och de vises sten med filmen, ta reda på om
någonting, och i så fall vad som har förändrats när boken blev film.
De frågor jag ställer mig för att kunna besvara syftet är:

Hur långa är kapitlen i boken (antal sidor) och i filmen (antal minuter och
klipp)? Vad från boken finns inte med i filmen? Vad har man valt att inte
ha med? Vad har man lagt till i filmen? Vilka sekvenser? Är det någonting
man har ändrat vid överföringen från boken och i så fall vad?

Metod:

Jag kommer i denna uppsats att använda mig av en kvalitativ metod. Syftet
med en sådan är att skaffa sig en djupare kunskap än den man får genom till
exempel kvantitativa analyser. Man skulle kunna säga att jag ska göra en
kvalitativ innehållsanalys som, till skillnad från en kvantitativ, går ut
på en textanalys där ingenting räknas eller mäts. Jag kommer helt enkelt
att jämföra två kapitel ur boken Harry Potter och de vises sten, med
motsvarande avsnitt ur filmen med samma namn. Jag kommer i förväg ha
bestämt vad jag ska titta på och undersöka. Detta har jag beskrivit ovan i
mina frågeställningar.

Slutsats:

Den slutsats jag drar av mitt arbete är den att det kan vara större
skillnad än man tror mellan en bok och en film baserad på samma bok. Alla
dessa tillägg, borttagningar och ändringar kan vara till både fördel och
nackdel för berättelsen. Jag tror det kan vara svårt att göra en film efter
en roman och få den lika bra som dess förlaga.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)