Varför detta land - En asylsökandes dilemma

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Salah-edine Khaldoun; [2018-09-14]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Varför väljer man att fly sitt hemland för ett annat land där du inte kan språket, har ett jobb eller har en bostad? Under 2014-2015 har flyktingströmmen till EU:s medlemsstater varit extremhög. 20 000 mäniskor har dött under sin flykt från olika krig och kriser, men ävenmänniskor som har sökt ett bättre liv för sig och sina anhöriga finns bland de offer som har mist sina liv på sin väg till Europa under de senaste 20 åren. Gränserna till EU är hårt bevakade av poliser, militär, höga stängsel, värmekameror, kameror och värmeindikatorer.Det asylsökande har fått det svårare att ta sig in i EU och nya mekanismer har lagts till för attkontrollera invandringen till EU. Trots detta så fortsätter asylströmen till EU(Europakommissionen. 2013). Många av dessa flyktingar stannar inte i de länder de förstkommer till utan forsätter till andra länder inom EU och blir på så sätt transitflyktingar. Dublinförordningen är satt ur spel och EU:s medlemsländer har olika regler för deasylsökande. Man frågar sig varför flyktingar söker sig till länder som kräver stora uppoffringar att nå,resor där man riskerar sina liv? Vilka är de faktorer som lockar, vad hoppas man att uppnå och vilka drivkrafter får en att fatta ett beslut om att lämna en region man har levt i och där man har släktingar och anhöriga för ett nytt värdland?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)