Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av HVB och stödboende

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Tom Smedberg; [2017]

Nyckelord: Förvaltningsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)