The Eemian Baltic Sea hydrography and paleoenvironment based on foraminiferal geochemistry

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Geologiska institutionen

Sammanfattning: I den här masteruppsatsen undersöktes geokemin i kalkskalen av bottenlevande foraminiferer från Anholt (Kattegat), Ristinge (Bälthavet) och Obrzynowo (Egentliga Östersjön), för att rekonstruera de hydrografiska förhållanden i Östersjön och paleomiljön under den senaste interglacialen (130 - 115 ka BP). De variabler som analyserades innefattade Mg/Ca, Ba/Ca och Mn/Ca samt stabila syre- och kolisotoper (δ18O och δ13C) i kombination med data från tidigare studier och modern hydrografi. Den rekonstruerade bottenvattentemperaturen beräknades med hjälp av artspecifika Mg/Ca-kalibreringar och indikerar generellt varmare bottenvattentemperaturer än modern data, däremot är resultaten motstridiga för Elphidium clavatum och Bulimina marginata och kan vara ett resultat av att olika arter bygger sina skal under olika delar av året. Jämförelsen mellan de tre stationerna visar på en gradvis övergång från marina till mer bräckt vatten. Syreförhållanden tyder på en stark vertikal stratifiering av vattenkolumnen och relativt låga syrehalter, förutom i Ristinge där trangressionen av de Danska sunden resulterade i relativt väl ventilerade bottenvatten i motsats till de andra stationerna. Resultaten från spårelement- och isotopanalyserna från foraminiferer har visat sig kunna bidra till bestämning av absoluta temperaturer och paleo-miljörekonstruktioner som kan användas som en analog för nuvarande förändringar i miljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)