Finding the right influencer – An exploratory study within the beauty industry

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Elias Davidsson; Danial Ahmad; [2019-07-04]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Marketing and Consumption

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)