Ett rättskulturellt skifte i fråga om öppenhet? : - en jämförelse av den moderna offentlighetsprincipen i Sverige, England och Italien

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)