Utomhuspedagogik : Vad är pedagogernas tolkning?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

Författare: Marie Svanström; [2013]

Nyckelord: Förskola; Hälsa; Utomhuspedagogik;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att studera verksamma pedagogers uppfattning om utomhuspedagogik samt om de märker någon skillnad på barngrupper om de använder sig av utomhuspedagogik i sin verksamhet. Studien har genomförts med hjälp av elektronisk enkätundersökning. Verktyget som användes var google drive. Undersökningen visar att pedagogerna använder sig av utomhuspedagogik i sin verksamhet och pedagogernas uppfattning stämmer ganska bra överens med utomhuspedagogikens teori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)