Integration av nya infästningen till Rekyldämpare 18 med Pelarlavett 90

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Projektet grundar sig i olyckan på fartyget HMS Carlskrona där en olycka inträffade när fästet till vapnet fallerade och vapnet föll av pelarlavetten. Nu har det framtagits en ny rekyldämpare (Rekyldämpare 18) vilket även har en infästning som är utformad efter just det nya fästet. Syftet med detta projekt är att ta fram en lösning för att integrera den nya infästningen till rekyldämpare 18 med Pelarlavett 90. Lösningen ska klara av en statisk kraft på 5000 N med en säkerhetsfaktor på ~1,5 mot sträckgränsen. Det koncept som togs fram modellerades och 3D-skrevs för att skapa en visuell uppfattning av hur modellen skulle se ut samt hur den monteras i systemet. När modellen var klar utfördes simuleringar för att se hur krafterna påverkar modellen. Utifrån dessa resultat skapades en kvalitativ riskanalys för att analysera hur stora riskerna var för att en olycka skulle inträffa. Utifrån resultaten från hållfasthetsberäkningarna och de identifierade riskerna anses konceptet uppnå de uppsatta kraven vilket resulterar i en hållbar och säker lösning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)