Fina prinsessor är inte tjocka! : - en analys av kroppsideal i Disneyfilmer

Detta är en M1-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Eftersom The Walt Disney Company är en stor producent av barnkultur kan det vara av intresse att analysera hur detta filmbolag framställer karaktärernas kroppar i sina filmer. Detta för att få en insyn i vilka olika kroppsideal som barn möter. Studiens fokus riktar sig på hur kroppar, genus och kön konstrueras i tre Disneyfilmer utgivna mellan åren 2009 och 2013, filmerna ger en bild av hur Disney representerar kropp, genus och kön. Fokus ligger på kontureringen av filmerna Frost, Prinsessan och grodan samt Trassel. Det är en kvalitativ studie där text – och filmanalys tillämpas som metod för studiens analys av filmerna. Termen den heterosexuella matrisen av Judith Butlers (2005; 2006) performativa genusteori tillämpas i analysen av karaktärerna. Maria Nikolajevas (2017) matris över stereotypa feminina respektive maskulina karaktärsdrag används för att systematisera och framhäva huruvida karaktärerna är normativa och icke-normativa gällande deras kroppsstorlek. Resultatet visar på att de karaktärer vi analyserat innehar en normativ kropp gällande Disneys storlek på karaktärernas kroppar, men stundtals bryts genusnormer vad gäller beteende. Vidare visar karaktärernas egenskaper på att de karaktärer som framställs som onda ofta innehar en birollskaraktär med en normbrytande kropp då de oftast är överviktiga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)