Utveckling av laddstolpe med befintlig elektronik

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

Sammanfattning: Projektet gick ut på att utveckla en laddstolpe med befintlig elektronik från Sea Ice AB, samt utveckla ett tillägg till deras befintliga box för upphängning där inte vägg finns tillgänglig. Behoven hos användarna hamnade som grund för projektet som hämtades från frågeformulär, observationer, och kundresor. Efter det startade en idégenereringsfas, där formgivning, sladdhantering och funktionsutveckling stod som delproblem för processen. Tester och olika mockups byggdes för att få en bättre bild av vad som behöver lösas och kunna få användarna mer delaktiga i processen. Tillslut ritades projekten upp i CAD och en slutgiltig prototyp byggdes på stolpen, för att kunna redovisa resultatet och kunna dra slutsatser till kravspecifikationen som gjordes från början. Resultatet kunde hanteras med en hand och var diskret till den tänkta miljön, som var två av flera krav som företaget ställde. Alla parter blev nöjda med resultatet, det är fortfarande osäkert om produkten kommer ut i produktion.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)