En identitet : Möbeldesign & branding för Mizetto

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

Författare: Karl-magnus Lillqvist Sjöberg; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)