Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd : - Förskollärares erfarenheter av att arbeta med barn i behöv av särskilt stöd.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka förskollärares erfarenheter av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. De forskningsfrågor som ställdes var: vilka erfarenheter har förskollärare av barn i behov av särskilt stöd i verksamheten och vilka erfarenheter har förskollärare av samverkan när det gäller barn i behov av särskilt stöd. För att studera dessa frågor användes en kvalitativ intervjustudie. Sammanlagt intervjuades sex förskollärare på fyra olika förskolor som deltog. Förskollärarna hade olika lång arbetserfarenhet av arbete i förskolan och med barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visar att alla förskollärare är överens om att alla kan vara i behov av särskilt stöd någon gång under sin vistelse i verksamheten och att de försöker fixa och ordna i verksamheten för alla barn. Men att de ibland behöver ta hjälp av en specialpedagog för tips och handledning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)