Kollektivt Konstskapande Hur samverkar Konst, Ekonomisering, Extern legitimitet och Demokrati? - en fallstudie av GöteborgsOperan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)