Scenisk vitalitet. En relationell ingång i skådespelarkonsten

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: I mitt masterprojekt har jag undersökt hur jag som skådespelare med olika strategier aktivt kansträva efter en bärande livskraft i mitt sceniska arbete, en scenisk vitalitet. Med en stark betoningpå det relationella i skådespelarkonsten utgår jag från element såsom medveten närvaro, sårbarhet och emotionellt risktagande. Undersökningen har framför allt skett genom arbetet med ett sceniskt verk, en bearbetning av William Shakespeares Richard III, där de metodiska beståndsdelarna applicerats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)