En semiotisk analys av implicita innebörder i HBO:s tv-serie True Detective

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)