A Passion Flower in The Museum Building Considerations for the Conservation of a Performance Artwork with a Material Component

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Degree project for Bachelor of Science in Conservation2020, 180 HECSecond Cycle2020:35

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)