Reverse payments inom läkemedelssektorn: en analys av artikel 101 FEUF i förhållande till EU-domstolens avgöranden i Generics (UK) och Lundbeck

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Ebba Nyberg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)