The post-acquisition process: A broad perspective on the integration process of newly acquired subsidiaries - A case study of the Swedish car company Bilia AB

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in International Business and Trade

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)