Object Writing. : Den borttappade låtskrivaren hittar hem.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Författare: Richard Borg; [2018]

Nyckelord: Kreativt skrivande; Object writing; låtskrivande;

Sammanfattning: Det här arbetet har handlat om att skriva fem låtar med låttexter på fem veckor och att samtidigt kontinuerligt öva på att använda textförfattarverktyget Object writing. Jag ville ta reda på hur jag kunde få mig själv att börja skriva låtar som handlar om mitt liv och mina känslor för att på så sätt bli mer personlig i mitt uttryck. Låtarna är skrivna på engelska. Undersökningen har resulterat i fem inspelade låtar med text melodi och grundläggande ackompanjemang på gitarr. Jag kom fram till att Object writing hjälpte mig att vara mer närvarande i mitt skrivande generellt och att detta i sin tur gjorde att alla låtar jag skrev hade en tydlig koppling till mig och mitt liv. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)