En grupp kvinnors upplevelse av sexuell aktivitet med en partner – en enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Forskning har visat att sexuell aktivitet gynnar individens fysik, psyke och relationer (Cox, 2009). Det saknas bred forskning kring kvinnans sexualitet, sexuell aktivitet och sexuell tillfredställelse samt subjektivt sexuellt välbefinnande i Sverige. Det var 31 kvinnor, 18-35 år, från Malmö och Lund i Sverige som rekryterades. Utgångspunkten var att utreda om det fanns en samvariation mellan sexuella upplevelser gällande ångest och nedstämdhet, belysa dessa kvinnors frustration över att inte vara sexuellt aktiva samt analysera om sexuell information samvarierar med sexuella upplevelser. Studien bestod av en enkätundersökning som utfördes via Internet. Därefter utfördes crosstabulation, genom så kallat chi2 test for independence.Studien kunde inte finna signifikans mellan variablerna. Studien fann dock signifikans mellan relationsstatus och frekvens av sexuell aktivitet. Individer som var singlar var sällan eller aldrig sexuellt aktiva medan kvinnorna i förhållande eller i lustfylld tillfällig relation oftare var sexuellt aktiva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)