Termoelaster i kompositkrut : En möjlig ersättning till nitrocellulosa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Polymerkemi

Sammanfattning:

Sedan människor började använda energetiska material har risken för oönskade explosioner alltid varit ett problem. Många produktionsanläggningar och förråd har förstörts på grund av oönskad antändning energetiska material. Idag är nitrocellulosa en komponent i de flesta kanonkrut. En negativ egenskap hos nitrocellulosa är att den bryts ner över tid och eftersom det är en naturprodukt så kommer det alltid att finnas en viss skillnad mellan olika batcher. Genom att ersätta nitrocellulosa med en produkt som inte bryts ner men som fortfarande ger liknande övriga egenskaper kan kanonkrutssäkerheten öka. Termoelaster undersöktes då de är smältbara och tåliga. Smältpunkt och glastransitionstemperaturen bestämdes med differentiell svepkalorimetri, viskositeten mättes vid flera temperaturer med en reometer och mekaniska egenskaper utvärderades i en dragprovningsmaskin. De två mest lovande polymererna blandades sedan med hexamin som är ett inert material för att simulera ett kompositkrut. Agglomerering av hexamin undveks genom tillsats av små mängder pyrogen kiseldioxid. Fyllnadsgraden i systemet nådde 70 viktprocent hexamin i en polymer. Kompositmaterialen dragprovades och resultaten jämfördes med motsvarande data för två nitrocellulosabaserat krut. Kompositmaterialen hade lägre brottgräns än det ena nitrocellulosabaserade krutet men högre brottgräns än det andra nitrocellulosabaserade krutet. Kompositmaterialen hade högre E-modul än det nitrocellulosabaserade krutet men lägre brottöjning. Resultaten är lovande och visar att termoelasterna har stor potential att användas i kompositkrut. Med fortsatt undersökning och optimering av kompositmaterialen kan ett säkrare alternativ till nitrocellulosa skapas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)