Inlärningsmetoder för elever med läs- och skrivsvårigheter : En jämförelsestudie mellan lärare i Sverige och den engelskspråkiga världen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: This is a research study about children who develop learning difficulties during the early years of schooling, and how teachers can help them best learn. The focus will be on learning methods, which help students with learning disabilities, learn to read. I decided to make this an international study, by comparing a Swedish teachers observation, to teachers from five different English-speaking countries (USA; England; Canada; Australia; New Zealand). I made a lot of international contacts through my work as a volunteer for Karlstad University international office, host program. Through these contacts, I got in contact with different international participants for my research study. I conducted interviews with my participants on Skype. The end result of what I learned from these interviews was very interesting and educational, especially how the different school systems function and how the teachers work with children with learning disabilities in their elementary schools. For example, most of the teachers work a lot, with sounding out letters and personalized schedules. A few of the teachers work a lot with inclusion and specialized curriculums for the students with learning disabilities, which their department of education pressed a lot on, while other teachers department of education did not. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)