Den stigmatiserade idrottskulturen : Tränares upplevelse av psykisk ohälsa inom lagidrott

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Albin Lindblom; David Oreskovic; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Psykisk ohälsa kan drabba alla individer i samhällets olika delar, även inom lagidrotten. Idrottsvärlden är till synes en sund och utvecklande miljö men där de krav som finns, kan göra att en individ har svårt att passa in. Tränare som finns inom den idrottsliga sfären har ett ansvar för individen bakom idrottaren. Studiens syfte var att beskriva tränares upplevelser av stigmatisering av psykisk ohälsa inom lagidrott på lägre nivåer av seriespel. Syftet följdes av två frågeställningar, hur upplever tränare stigmatisering av psykisk ohälsa? Vilka behov av förändring upplever tränare gällande stigmatisering av psykisk ohälsa? Semistrukturerade intervjuer med 12 tränare från olika idrotter genomfördes. Resultatet visade att tränarna upplever att det inte pratas om ämnet inom lagidrotten och att det är tabubelagt. Det påvisades även att bristen av tid och kunskap ledde till att tränarna hade svårt att ge spelarna rätt förutsättningar till hjälp. Detta medför bland annat behovet av kompetensutveckling.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)