Ungdomsbrottslighet, en allvarlig fara? : En diskursanalys av hur unga lagöverträdare framställs i svensk nyhetsmedia

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Sammanfattning: Ungdomsbrottsligheten i Sverige är ett stort problem enligt svensk nyhetsmedia, och vi möts av nyhetsrapportering om att våldsbrott bland unga blir allt vanligare och att det sker att oftare. Narkotikamissbruk, vandalisering, misshandel och organiserad brottslighet är skenande hos unga lagöverträdare. Det svenska rättssystemet saknar verktygen att lösa denna situation, då ungdomskriminella ofta är återfallsförbrytare. Det är bara en tidsfråga innan du faller offer för den här kriminella vågen. Är det här den verklighet vi lever i, eller är det en verklighet som nyhetsmedia väljer att visa genom att skapa sin egen bild av verkligheten? Resultaten av denna studie visar att svensk nyhetsmedia följer en egen agenda och använder några återkommande diskurser för att uppnå detta. Genom att använda en kritisk diskursanalys kommer författarna till denna studie undersöka hur svensk nyhetsmedia beskriver unga lagöverträdare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)