#malmö och stadens representation : En studie om vardagskultur i Malmö, grundad i Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Sammanfattning: The study examined the most common visual representations of the city of Malmö on Instagrams #malmö hashtag over four days. The images were analyzed from a contextual perspective and a constructivist approach.  Results from the study were utilized in the related media production; a series of illustrated and animated Instagram advertisements for Malmös tourist office. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)