Opera i Stockholm, Frihamnen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur; KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Författare: Frida Gammelgård; [2011]

Nyckelord: Opera; Stockholm; Nya Värtastaden; Frihamnen;

Sammanfattning: Jag har valt att placera operan i Frihamnen för jag tror att det är bra för stadens utveckling att flytta ut viktiga byggnader så att innerstaden får växa ochde nya bostadsområderna får en egen, attraktiv karaktär. Operan skulle bli en samlingplats och knutpunkt för den nya värtastaden och skapa ett flöde fråninnerstan till Frihamnen, vilket skulle gynna verksamheter i området och leda till en blandning av bostäder och olika verksamheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)