Brandsäkerhet i gårdshus : konceptframtagning av en förbättrad stege

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Henrik Carlsson; Kim Jaktlund; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrunden till projektet är att trånga gränder och bakgårdar under lång tid har varit, och fortfarande är ett problem för brandförsvaret. Deras normala maskinstegar är anpassade för gator och räddningsvägar med en bredd på minst 3 meter. Områden byggda från 30-talet och tidigare håller inte dessa mått och särskilt problematiskt blir det då det uppstår en brand på en innergård som saknar förbindelse med gatan annat än genom en trappuppgång eller ett trångt valv. I dagsläget används brandkårens bärbara stege i situationer som detta men med en längd på 4,6 meter i hopfällt läge blir detta problematiskt.Syftet med projektet var att ta fram ett förslag på koncept som kan ersätta/komplettera dagens bärbara stege och underlätta vid räddningsinsatser genom att förenkla transporten till olycksplatsen.För att utveckla brandstegen tillämpades en systematisk produktutvecklingsmetod. Projektet delades in i fem faser: projektplanering, konceptgenerering, konceptval, konceptbearbetning samt presentation.För att lösa problemet med att komma in på innergårdar där enda ingången går igenom en trång trappuppgång har ett koncept med en stege som i hopfällt läge är betydligt kortare än dagens stege tagits fram. Den korta längden då den är hopfälld fås genom en kombination av den traditionella utskjutsstegen och en vikled. Måtten på stegen är följande; längd i hoppfältläge 2,40 m, tjockleken är 0,55 m och bredden 0,8 m. I utfällt läge är konceptet 12.8 m. Hållfastheten på utvalda delar på stegen har testats för olika belastningsfall med tillfredställande resultat.Det framtagna konceptet har en stor fördel jämfört med dagens handburna stege i och med att den är betydligt kortare och därmed lättare att hantera då den är hopfälld. Denna egenskap bör kunna korta ned den tid det tar att komma fram till olycksplatsen väsentligt då trånga förhållanden råder. Det skall dock poängteras att det framtagna konceptet inte löser alla problem som finns vid bränder i hus med innergårdar. Till exempel når man inte högre än med dagens handburna stege. Konceptet underlättar inte heller för evakuering av människor eftersom det precis som dagens stege förutsätter att de nödställda kan klättra ned själva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)