Finansiell innovation : En studie om digitalisering inom den finansiella sektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Utvecklingen av dagens teknik tilltar i en otrolig hastighet ochvärlden definieras mer och mer av globalisering, digitalisering,uppkoppling och omgående tillgång till information, produkter ochtjänster. Digitaliseringen har en stark inverkan på den finansiellasektorn då många produkter på den finansiella marknaden idag ärinformationsbaserade. Fintech skapar ett nytt paradigm därinformationsteknik fungerar som drivmedel och driver innovationinom finansbranschen. Fenomenet beskrivs som en “gamechanger”, disruptivt och antas bidra grundläggande förändringarinom traditionella finansiella marknaden. Blockchainteknologin ären av många Fintechinnovationer som har gjort avtryck påfinansiella aktörer världen över och sägs ha potential attrevolutionera den finansiella sektorn. Dock så är det fortfarande enrelativt outforskad teknologi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)