Vägen tillbaka efter en långvarig idrottsskada

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Program: Sports CoachingNivå: GrundnivåHandledare: Astrid SchubringExaminator: Karin GrahnAntal sidor: 32 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019Nyckelord: Idrottsskada, kvalitativ fallstudie, känsla av sammanhang(KASAM), rehabilitering, stöd, sub-elit, återhämtningsprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)