Polyfarmaci och fall hos äldre

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Farmakologi

Författare: Ala Abed; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)