”Ska vi ha gruvdamm på polkagrisarna?” : en fallstudie av gruvmotståndet i trakten kring Gränna

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Lovisa Rogö; [2014]

Nyckelord: gruvetablering; mobilisering; motståndsrörelse; Gränna;

Sammanfattning: Sverige sägs befinna sig i en gruvboom och det prospekteras på flertal platser i Sverige. Norra Kärr strax norr om Gränna i norra delarna av Jönköpings kommun är en av platserna som idag är aktuella för gruvetablering. Men gruvan tycks framställas som ett hot mot den närliggande bygden och för Vätterns vattenkvalitet av de boende i området. Då planerna på gruvetablering hotar förändra samhället och förutsättningarna för att kunna bo där har en mobilisering skett. Hur känslan för bygden och en identitet kopplad till bygden fungerar som motiverande faktorer för varför människor väljer att engagera sig, är vad uppsatsen syftar undersöka. Uppsatsen bygger på intervjuer med människor som engagerat sig mot gruvan. Uppsatsen tar sin teoretiska utgångspunkt i förutsättningar för mobilisering. Förutsättningarna kan tolkas som att de bygger på att det finns en gemensam identitet kopplad till plats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)