Orsaker och förebyggande åtgärder mot vattenskador i bostadskök

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Författare: Adam Hellstadius; Alexander Hero; [2014]

Nyckelord: vattenskador; fuktskador; kök; villor;

Sammanfattning: Med dagens teknikutveckling blir det allt vanligare med nya fräscha maskiner och bekvämligheter. I köket väljer fler och fler att ha diskmaskin, frys med ismaskin, kaffemaskin med mera. Detta leder till ökat antal vattenanslutningar i ett kök. Risken för att en vattenskada ska uppstå är i stort sett lika stor som i ett badrum, ändå klassas inte kök som ett våtrum, vilket ger en stor risk för att omfattande vattenskador ska uppstå. Länsförsäkringar Södermanland har tyckt sig märka att de genomsnittliga skadekostnaderna hos företaget har ökat de senaste åren. De är därför intresserade av att få en liten bild av vad detta kan bero på och vart den största ökningen sker. Rapporten kommer behandla vattenskador i bostadsvillors kök. Därför har följande frågor ställts: ”Vilka är de vanligaste orsakerna till fuktskador i kök?” och ”Vilka åtgärder kan man utföra för att förebygga de vanligaste fuktskadorna i befintliga kök?”. För att kunna besvara dessa frågor har en litteraturstudie genomförts för att se hur dagens branschregler ser ut och hur de sett ut under de undersökta åren, vilka är 2013, 2008 och 2005. Även enkla skadeförebyggande åtgärder som kan utföras i befintliga kök har undersökts. Därefter sammanställdes statistik från Länsförsäkringar Södermanlands skadesystem och jämfördes med nationell statistik ifrån Vattenskadecentrum. Denna statistik har analyserats med hjälp av teorin och den största ökningen som kunde ses var hos diskmaskinen. Detta har stor grund i att allt fler hushåll väljer att installera diskmaskin, vilket är förståeligt. Det är bekvämt och enkelt, speciellt om familjen är stor. En annan del som ökat är rören. De blir gamla och slitna och börjar då läcka. Eftersom rör ofta är svårtillgängliga är det bristande underhåll på dessa, och det är svårt att upptäcka om de läcker. Koppling/fog bidrar med en ganska stor andel skador, men denna post verkar vara på nedåtgående, vilket tyder på att det idag finns bättre kopplingar och folk är mer noggranna, då dessa ofta är ganska synliga. Hur ska då dessa skador förebyggas? Enkla åtgärder är att använda vattentäta skydd under kyl, frys och diskmaskin samt vattentätt ytskikt i diskbänksskåpet, för att leda fram läckande vatten så det blir synligt och kan åtgärdas. Vidare finns olika vattenlarm, vattenfelsbrytare, tryckslagsdämpare med mera som hjälper hushållet att vara vattensäkert.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)