Ballistic Modeling of Nanowire MOSFETs

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)