En studie om högskolestudenters attityd i frågan om reklam till mobiltelefonen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Sammanfattning:

This essay presents a survey that was conducted on 52 college students regarding their opinions on advertisement received to the mobile phone. The questionnaire survey focused on what college students think of advertising to the mobile phone and what attitude they have towards it. The thoughts behind this study are that advertisement to the mobile phones is something that is getting more popular when the mobile phone is getting more advanced. The result of the study showed that college students are not that interested in receiving advertisement to their mobile phones. Several of the college students that participated in the study already get advertisement to their mobile phones, advertisement that they don't want because it doesn't reflect their interests. The study showed that if the advertisement sent to the respondents was to get more customized to their personal interest they might consider receiving it.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)