Filmrecensioner ur ett genusperspektiv : En receptionsanalys av Drömprinsen-filmen om Em, Tic tac, Patrik 1,5 och Varg

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för humaniora

Sammanfattning: Denna uppsats analyserar filmrecensioner skrivna om två filmer av Ella Lemhagen och två filmer av Daniel Alfredson. Recensionerna är lästa ur ett genusperspektiv för att undersöka om recensentens sätt att skriva avsöljar om regissören är en man eller en kvinna, och i så fall hur detta kan se ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)