Effekt och biverkningar vid behandling av akne med låg-dos isotretinoin

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Ardita Capri; [2018]

Nyckelord: Akne; låg-dos isotretinoin;

Sammanfattning: När isotretinoin introducerades på marknaden i början av 1980-talet revolutionerade det behandlingen av svår akne och är än idag det effektivaste läkemedlet. Dock har läkemedlet tyvärr många biverkningar, bland annat har det en fosterskadande effekt och får därmed absolut inte användas vid graviditet. Läkemedlet får enbart förskrivas av specialiserade hudläkare och förskrivs endast till patienter som inte blivit hjälpta av andra aknebehandlingar. De konventionella doserna av isotretinoin är 0,5-1,0 mg/kg dagligen, men dessa kan ibland ge svåra biverkningar. Syftet med det här litteraturarbetet är att undersöka om behandling med låg-dos isotretinoin är lika effektivt som konventionell behandling vid svår akne och om låg-dosbehandling resulterar i färre och mildare biverkningar. Vidare undersöks om låg-dosbehandling är ett möjligt alternativ för patienter med mild och måttlig akne. För att hitta relevanta artiklar till det här arbetet gjordes en sökning i databasen Pubmed via Linnéuniversitetets bibliotek och det resulterade i fem studier. Slutsatsen av litteraturarbetet är att behandling med isotretinoin i lägre doser (< 0,5 mg/kg/dag) ger ett bra och effektivt resultat vid svår akne. En fördel med de lägre doserna är att de ger färre och mildare biverkningar jämfört med konventionell behandling (0,5-1,0 mg/kg/dag). Behandling med låg-dos isotretinoin ger ett mycket bra resultat på mild och måttlig akne, och kan med fördel även ges som behandling vid de lindrigare formerna av akne.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)