Improving off-shell calculations of charged Higgs to quarks decays

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik - Genomgår omorganisation; Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik - Geonomgår omorganisation

Författare: Rasmus Hansen; [2015]

Nyckelord: Decay; Doublet; Charged; Higgs; Physics and Astronomy;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)