Hållbarutveckling i fritidsverksamhet : Miljöarbete för barn i yngre åldrar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Författare: Anna Emilsson; [2011]

Nyckelord: hållbarutveckling; miljöarbete; undervisning;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)