Ordningsmakt eller ordningsvakt : En kritisk analys av svenska riksdagspartiers syn på ordningsvakter

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Henrik Brandt; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: En ordningsvakt är en person som förordnas av polismyndigheten för att upprätthålla ordning och säkerhet i samhället, men som inte är anställd inom polisväsendet. En ordningsvakt åtnjuter befogenhet att ingripa vid ordningsstörning och brott, och har vid sådant utövande rätt att använda sig av försvarlig mängd våld. Under 2017 blev förekomsten av ordningsvakter en aktuell fråga då enstaka kommuner i Sverige beslutade sig för att komplettera låg polisnärvaro med hjälp av ordningsvakter. Samtidigt kom också politiska förslag från flera riksdagspartier som argumenterade för nya användningsområden och utökade befogenheter för ordningsvakter. Genom att använda Carol Lee Bacchis kritiska policyanalys Whats the problem represented to be? studeras några av dessa policydokument i syfte att undersöka vilket samhälleligt problem som ordningsvakter förväntas lösa. Uppsatsen påvisar att ordningsvakternas främsta uppgift är minska otryggheten i samhället, något som getts allt större fokus i debatten. Dessutom visar analysen att polismyndigheten i Sverige uppmanas att söka partnerskap med civilsamhället för brottsförebyggande arbete, samtidigt som tydligare mål för polisens arbete efterfrågas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)