Förädling av träningsvagn för travhästar

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Hannes Berg; Kenneth Duvefelt; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Tränare inom hästsporten använder sig alltmer av bromsad intervallträning istället för ren löpträning. En tillverkare av bromsade träningsvagnar är Björs Svets AB med sin Pullert. Pullertvagnen är en fyrhjulig vagn med skivbromsar som regleras med en bromspedal. Beläget i Färila utanför Ljusdal har de under senaste åren utvecklat vagnen tillsammans med hästtränare på såväl amatör- som elitnivå. Den största vikten vid utvecklingsarbetet har legat på att utveckla en så säker och effektiv vagn som möjligt. När det ansågs vara uppnått lades fokus på andra punkter, det var vid den tidpunkten projektet lades ut som examensarbete. Syftet med det här examensarbetet var först och främst att ta fram en mer estetiskt tilltalande vagn men även att öka komforten för kusken, minska tillverkningskostnaden och att göra den lättare att transportera. Projektet startade med en tvådagars studieresa, den ena dagen besöktes verkstaden med en grundlig genomgång av Pullertvagnen som huvudsyssla. Även verkstaden och dess maskiner undersöktes. Dag två besöktes Hudik Stallion AB för att se hur vagnen används i praktiken. Undersökningen omfattade kopplandet av hästen och en träningsrunda med tränaren Henning och hästen Hallsta Lotus. Utifrån studiebesöket, en undersökning av konkurrenter och teori kring ämnet startade sedan produktframtagningen. Sakta men säkert växte en ny vagn fram. De viktigaste områdena för den nya vagnen var funktion, komfort och form. Viktigast för god funktion och komfort var hjulupphängningen, därför blev resultatet individuell hjulupp-hängning fram och halvstel axel baktill. Med en enkel och platt bottenplatta är vagnen lätt att tillverka och transportera. Sedan monteras bockade rör på vagnen för att ge den dess yttre form. Helheten resulterade i en enkel och kompakt vagn med god komfort och markkontakt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)