Jag tror på Gud och Jesus men jag tror inte på bibeln : En fallstudie hur gymnasieungdomar formar sin tro utifrån sociala medier och kursen religion 1

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

Sammanfattning: The purpose of the study is to examine how Swedish upper secondary school students form their religious beliefs or non-beliefs. The study focusses on how they form their beliefs or non-beliefs from social media and the upper secondary course religion 1. The method used in this is phenomenological interviews with eight students. The findings from this study is that Swedish upper secondary students form their beliefs from their living network (family, friends and institutions) and the culture heritage. Social media are often used as a confirmation of those belief. None of the students think that the course religion 1 has any part in their formations of beliefs but are considered to give them insight in other people’s beliefs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)