Constraints on Set Variables for Constraint-based Local Search

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Rodrigo Ronald Gumucio Escobar; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)