Spindeln i det sociala nätet : Hur svenska PR-byråer arbetar med utmaningar som medföljer strategin influencer marketing

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats ämnar ge en ökad förståelse och förklara hur influencer marketing som marknadsföringsstrategi berör svenska PR-byråers arbete som marknadsförare. Författarna ämnar med hjälp av teorier som förklarar influencer marketings uppbyggnad, att kunna identifiera eventuella utmaningar för att öka förståelsen för hur PR-byråer bemöter strategin. Studien visar att PR-byrån hanterar utmaningar som berör 1) deras oförmåga att styra influencers, 2) konsekvenserna av konstant informationsspridning mellan konsumenter och 3) att en influencer marketing kampanj inte går att få ogjord och vikten av inte ingå riskfyllda samarbeten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)