Musikens betydelse vid omvårdnad av individer med demenssjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Författare: Emma Agerlind; [2016]

Nyckelord: Musikterapi; demens; hälsoeffekter; kommunikation.;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)