Om prejudikat - hur rätt skapas genom att skipas

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Theo Rydén; [2001]

Nyckelord: Processrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)