”Det är bara så det är” En studie om fotbollssupporterskap ur tjejers perspektiv

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Tanja Jääskeläinen; Jessica Åhlander; [2008-02-04]

Nyckelord: Genus; Kultur; Identitet;

Sammanfattning: Studien syftar till att lyfta fram tjejsupportrar inom fotbollen och se om villkoren ser olika ut för tjejer och killar som supportrar. Vad är det som gör att man som tjej vill vara del i supporterkulturen? Och hur uttrycker tjejerna sin hängivenhet till fotbollen som idrott är något vi bland annat intresserat oss för. Vi har gjort en kvalitativ studie. Inledningsvis gjorde vi fem observationer på puben samt fotbollsmatcher. Vi har intervjuat sex aktiva tjejsupportrar samt en supporterpolis för att samla in empirin.De resultat vi fått fram har visat på att det finns olika villkor för tjejers och killars deltagande i supporterskapet. Vissa beteenden sanktioneras av de andra supportrarna. I intervjuerna har det framkommit att tjejerna är hängivna sitt supporterskap. Fotbollen och supporterskapet fyller deras liv med mening samt fyller många funktioner, så som: gemenskap, vänskap och kärlek. Vi har kommit fram till att den minoritet som man är som tjej och supporter gör att man till stora delar anpassar sig och hittar strategier för sitt deltagande i subkulturen, men samtidigt trotsar man de normerna som finns och ”bryter ny mark.”

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)