Jämförelse av dataobfuskeringstekniker i en javascriptapplikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Rasmus Jarenmark; [2019]

Nyckelord: Obfuskering; Kryptering; Webbskrapning; JSON; MySQL;

Sammanfattning: Det finns olika typer av arkitekturer i webbapplikationer. I moderna applikationer används ofta AJAX för att skicka och hämta data. Ajax skickar ofta JSON i klartext. Det finns integritetsrisker med att skicka JSON i klartext då personer kan använda sig av webskrapning för att hämta den data som skickas för att använda till en egen applikation. I denna studie kommer olika dataobfuskeringstekniker undersökas för att se om de påverkar svarstider vid inmatning och hämtning av data i en JavaScript applikation. Hypotesen för detta arbete är att det inte kommer vara någon signifikant skillnad i svarstider när data obfuskeras och avobfuskeras. Resultaten i denna studie dementerar hypotesen då samtliga testfall som utförs visar att det finns en signifikant skillnad på svarstider.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)