Djur som potentiell reservoar till SARS-CoV

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Författare: Jakob Killander; [2013]

Nyckelord: SARS; coronavirus; hästskonäsa; maskpalmmård; mårdhund;

Sammanfattning: Severe acute respiratory syndrome (SARS) är den epidemi som 2003 spred sig från Guangdong provinsen i Kina till 26 länder runt om i världen. Sjukdomen som orksakades av SARS-coronavirus (SARS-CoV), drabbade under utbrottet 8098 personer och tog 774 liv. SARS är ett utmärkt exempel på hur en dödlig sjukdom kan komma från ”ingenstans” för att snabbt, spridas med hjälp av vårt globaliserade samhälle. Viruset utsöndras med luftvägssekret, feces och urin och kan under fuktiga och gynnsamma omständigheter vara infektionsdugligt i upp till fyra dygn. I regel krävs direktkontakt eller nära kontakt mellan smittbärare och frisk individ för att sprida viruset vidare. Även fall där personer har blivit smittade genom avloppsvatten har rapporterats. Coronavirus ger i vanliga fall lindrigare luftvägsinfektioner. SARS-CoV var däremot något helt nytt och utbrottet 2003 kom oväntat. Än idag är man osäker på uppkomsten av viruset; konspiratörer hävdar att det är ett virus från rymden eller att det är tillverkat på laboratoriet av USA för att hindra Kinas ökande ekonomiska makt. Forskning har dock utförts som pekar åt att det skulle komma från djurriket. Med största sannolikhet har djurhandlare som handlar med levande, ibland viltfångade, djur blivit infekterade av maskpalmmård som fångas eller föds upp för dess kötts skull. Det visade sig dock med ytterligare forskning att den vilda populationen maskpalmmård totalt avsaknar antikroppas mot SARS-CoV och är därför troligtvis inte virusets naturliga reservoar. Fladdermussläktet hästskonäsor agerar dock reservoar för SARS-Co-liknande virus. Eftersom dessa två arter dessutom är geografiskt sammankopplade tror man att det kan ha skett en infektion mellan hästskonäsor och maskpalmmård som sedan fungerade som smittspridare till människor. Ytterligare forskning måste ske för att man ska kunna säkerställa den fullständiga smittvägen för SARS-CoV och den naturliga reservoaren för att kunna förhindra ytterligare utbrott.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)