Nu är det dags för programmering i grundskolan! : En studie om programmeringsundervisningen i grundskolan, årskurs F-6, med fokus på vilka läromedel lärarna använder och hur de värderar dessa

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Henrik Wallgren; Maria Johansson; Malin Nehr-ghennam; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)